Thông tin văn bản
Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15/04/2015

Về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài

Số ký hiệu: 10/2015/NQ-HĐND Ngày ban hành: 15/04/2015
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2015 Người ký:
Đính kèm: 102015NQHDND2015.doc