Thông tin văn bản
Văn bản số 5817/VP-NC ngày 30/08/2021 sao gửi Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 20/8/2021 của Chính phủ
Số ký hiệu: 5817/VP-NC Ngày ban hành: 30/08/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 20/8/2021 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210905171737.zip