Thông tin văn bản
Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 30/07/2014

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 18/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/07/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2014 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 182014QDUBND2014.doc