Thông tin văn bản
Văn bản số 796/VP-NC ngày 08/02/2018

Về việc : sao gửi và truyền đạt ý kiến chie đạo của Chủ tịch UBND tỉnh- Nghị  quyết số 08/NQ-CP

Số ký hiệu: 796/VP-NC Ngày ban hành: 08/02/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : sao gửi và truyền đạt ý kiến chie đạo của Chủ tịch UBND tỉnh- Nghị  quyết số 08/NQ-CP

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 796VPNC2018.rar