Thông tin văn bản
Báo cáo số 98/TB-VPCP ngày 22/02/2017

ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp làm việc với Kiểm toán Nhà nước

Số ký hiệu: 98/TB-VPCP Ngày ban hành: 22/02/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp làm việc với Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 98TBVPCP2017.PDF