Thông tin văn bản
Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/08/2019 Quyết định về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 31/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2019 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 31.qd.signed.pdf