Thông tin văn bản
Văn bản số 1050/VP-VHXH ngày 21/02/2020 sao gửi văn bản: Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia BHYT do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý
Số ký hiệu: 1050/VP-VHXH Ngày ban hành: 21/02/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi văn bản: Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia BHYT do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200224092921.zip