Thông tin văn bản
Văn bản số 186/VP-KT ngày 07/01/2023 Sao gửi Thông tư số 36/2022/TT-BCT Thông tư ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp
Số ký hiệu: 186/VP-KT Ngày ban hành: 07/01/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 36/2022/TT-BCT Thông tư ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230112145317.zip