Thông tin văn bản
Quyết định số 3754/QĐ-UBND ngày 09/01/2022 Công nhận kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
Số ký hiệu: 3754/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/01/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Công nhận kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 3754 qd.signed.pdf