Thông tin văn bản
Văn bản số 202/VP-KTTC ngày 11/01/2019 triển khai thực hiện Thông tư số 170/2018/TT-BQP
Số ký hiệu: 202/VP-KTTC Ngày ban hành: 11/01/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: triển khai thực hiện Thông tư số 170/2018/TT-BQP
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 202.rar