Thông tin văn bản
Văn bản số 6262/VP-KGVX ngày 20/07/2023 sao gửi Quyết định số 2070/QĐ-BGDĐT ngày 19/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non.
Số ký hiệu: 6262/VP-KGVX Ngày ban hành: 20/07/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 2070/QĐ-BGDĐT ngày 19/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230724072448.zip