Thông tin văn bản
Văn bản số 6812/VP-KT ngày 15/09/2022 Sao gửi Thông báo số 1002-TB/VPTU ngày 26/8/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về phát triển kinh tế, chính sách xã hội
Số ký hiệu: 6812/VP-KT Ngày ban hành: 15/09/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông báo số 1002-TB/VPTU ngày 26/8/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về phát triển kinh tế, chính sách xã hội
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220928095016.zip