Thông tin văn bản
Văn bản số 4404/VP-VHXH ngày 24/06/2020 Sao gửi văn bản: Thông tư số 12/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Cộ Công Thương ...
Số ký hiệu: 4404/VP-VHXH Ngày ban hành: 24/06/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản: Thông tư số 12/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Cộ Công Thương ...
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: