Thông tin văn bản
Quyết định số 1220/QĐ-UBND. ngày 05/06/2019 Về việc ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Giai đoạn 1)
Số ký hiệu: 1220/QĐ-UBND. Ngày ban hành: 05/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Về việc ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Giai đoạn 1)
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1220.qd.PDF