Thông tin văn bản
Văn bản số 7165/VP-KTTC ngày 13/11/2019 Sao gửi Thông tư số 22/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 7165/VP-KTTC Ngày ban hành: 13/11/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 22/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20191118075925.zip