Thông tin văn bản
Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 16/07/2014

V/v bãi bỏ Ngị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành hết hiệu lực

Số ký hiệu: 17/NQ-HĐND Ngày ban hành: 16/07/2014
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

V/v bãi bỏ Ngị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành hết hiệu lực

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 172014NQHDND2014.doc