Thông tin văn bản
Văn bản số 3181/VP-KGVX ngày 21/05/2021 sao gửi Thông báo số 465/TB-BGDĐT kết luận của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn tại Hội nghị triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP về đào tạo giáo viên theo nhu cầu địa phương.
Số ký hiệu: 3181/VP-KGVX Ngày ban hành: 21/05/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông báo số 465/TB-BGDĐT kết luận của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn tại Hội nghị triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP về đào tạo giáo viên theo nhu cầu địa phương.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210524164121.zip