Thông tin văn bản
Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 Giao biên chế công chức đối với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh năm 2020
Số ký hiệu: 2745/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Giao biên chế công chức đối với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh năm 2020
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2745.qd.signed.pdf