Thông tin văn bản
Báo cáo số 359/BC-UBND ngày 11/10/2019 báo cáo công khai tình hình thực hiện NSNN 9 tháng năm 2019
Số ký hiệu: 359/BC-UBND Ngày ban hành: 11/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: báo cáo công khai tình hình thực hiện NSNN 9 tháng năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 359.bc.signed.pdf