Thông tin văn bản
Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 31/08/2011

Về việc Quy định mức đóng góp Quỹ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 30/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/08/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc Quy định mức đóng góp Quỹ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Sổ 11 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: 2QD_30_2011.doc