Thông tin văn bản
Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 12/03/2013

Quyết định số 434/QĐ-UBND Quy định số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với cộng tác viên nghề công tác xã hội tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 434/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/03/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 434/QĐ-UBND Quy định số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với cộng tác viên nghề công tác xã hội tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 434QDUBND2013.doc