Thông tin văn bản
Văn bản số 6193/VP-TKTH ngày 26/08/2020 Sao gửi văn bản (Nghị quyết số 118/NQ-CP)
Số ký hiệu: 6193/VP-TKTH Ngày ban hành: 26/08/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (Nghị quyết số 118/NQ-CP)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200828152111.zip