Thông tin văn bản
Chỉ thị số 9/CT-UBND ngày 08/11/2019 tăng cường quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 9/CT-UBND Ngày ban hành: 08/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu: tăng cường quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 09.CT.signed.pdf