Thông tin văn bản
Văn bản số 3430/VP-KGVX ngày 31/05/2021 sao gửi văn bản Quyết định số 779/QĐ-TTg v/v Quyết định Thành lập Quỹ vắc-xin phòng Covid-19
Số ký hiệu: 3430/VP-KGVX Ngày ban hành: 31/05/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi văn bản Quyết định số 779/QĐ-TTg v/v Quyết định Thành lập Quỹ vắc-xin phòng Covid-19
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210607075448.zip