Thông tin văn bản
Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 12/05/2015

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng và bố trí nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 22/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/05/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng và bố trí nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2015 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 222015QDUBND2015.doc