Thông tin văn bản
Công văn số 2964/VP-TKTH ngày 24/05/2019 Tham mưu thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 2964/VP-TKTH Ngày ban hành: 24/05/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Tham mưu thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký: Trương Văn Hùng
Đính kèm: 2964_VP-TKTH.rar