Thông tin văn bản
Văn bản số 6308/VP-KTN ngày 15/11/2018 CKS V/v Sao gửi Quyết định số 4142/QĐ-BNN-KTHT
Số ký hiệu: 6308/VP-KTN Ngày ban hành: 15/11/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: CKS V/v Sao gửi Quyết định số 4142/QĐ-BNN-KTHT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6308.rar