Thông tin văn bản
Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 22/02/2012

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” cho sản phẩm quả mãng cầu.

Số ký hiệu: 14/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/02/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” cho sản phẩm quả mãng cầu.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2012 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: QD_14.doc