Thông tin văn bản
Văn bản số 4053/VP-NC ngày 23/06/2021 Sao gửi Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu: 4053/VP-NC Ngày ban hành: 23/06/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210625082601.zip