Thông tin văn bản
Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 03/06/2019 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2019
Số ký hiệu: 188/BC-UBND Ngày ban hành: 03/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 188.bc.PDF