Thông tin văn bản
Văn bản số 8582/VP-KGVX ngày 14/12/2021 sao gửi thông tư số 33/2021/TT-BGDĐT
Số ký hiệu: 8582/VP-KGVX Ngày ban hành: 14/12/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi thông tư số 33/2021/TT-BGDĐT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211229102531.zip