Thông tin văn bản
Văn bản số 1651/VP-NC ngày 15/03/2022 sao gửi Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 15/3/2022 của Chính phủ
Số ký hiệu: 1651/VP-NC Ngày ban hành: 15/03/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 15/3/2022 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220322141356.zip