Thông tin văn bản
Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010

Về việc công bố dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011 trên địa bàn huyện Hòa Thành.

Số ký hiệu: 04/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/12/2010
Cơ quan ban hành: UBND H. Hòa Thành Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc công bố dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011 trên địa bàn huyện Hòa Thành.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 14 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD14_2010_HT.rar