Thông tin văn bản
Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 05/09/2014

Ban hành Quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 24/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/09/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 09 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 242014QDUBND2014.doc