Thông tin văn bản
Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

Ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019

Số ký hiệu: 71/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/12/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 16 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 712014QDUBND2014.doc