Thông tin văn bản
Văn bản số 781/VP-KTTC ngày 08/02/2018

Về việc : triển khai thực hiện Nghị định số 165/2017/NĐ-CP

Số ký hiệu: 781/VP-KTTC Ngày ban hành: 08/02/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : triển khai thực hiện Nghị định số 165/2017/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 781VPKTTC2018.rar