Thông tin văn bản
Công văn số 210/UBND-KT ngày 22/01/2021 Triển khai thực hiện Thông báo số 306/TB-VPCP ngày 20/8/2020 của Văn phòng Chính phủ và Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ.
Số ký hiệu: 210/UBND-KT Ngày ban hành: 22/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Triển khai thực hiện Thông báo số 306/TB-VPCP ngày 20/8/2020 của Văn phòng Chính phủ và Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ.
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 210 ub.signed.pdf