Thông tin văn bản
Công văn số 28/UBND-KGVX ngày 07/01/2021 Triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021
Số ký hiệu: 28/UBND-KGVX Ngày ban hành: 07/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 28 ub.signed.pdf