Thông tin văn bản
Văn bản số 3455/VP-KTN ngày 12/08/2016

Về việc :Về triển khai thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số ký hiệu: 3455/VP-KTN Ngày ban hành: 12/08/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :Về triển khai thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3455VPKTN2016.rar