Thông tin văn bản
Báo cáo số 174/KLHÐDT14 ngày 10/02/2017

Tình hình thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”

Số ký hiệu: 174/KLHÐDT14 Ngày ban hành: 10/02/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Tình hình thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 174KLHDDT142017.PDF