Thông tin văn bản
Công văn số 2901/UBND-TTHCC ngày 26/12/2019 đăng ký thực hiện sáng kiến CCHC năm 2020
Số ký hiệu: 2901/UBND-TTHCC Ngày ban hành: 26/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: đăng ký thực hiện sáng kiến CCHC năm 2020
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2901.ub.signed.pdf