Thông tin văn bản
Văn bản số 1562/VP-KGVX ngày 11/03/2021 Sao gửi Nghị định số 17/2021/NĐ-CP Nghị định quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện
Số ký hiệu: 1562/VP-KGVX Ngày ban hành: 11/03/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 17/2021/NĐ-CP Nghị định quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210312143802.zip