Thông tin văn bản
Văn bản số 3023/VP-KTN ngày 21/07/2016

Về việc :Tham mưu báo cáo kết quả đăng ký và tổ chức lại hoạt động hợp tác xã nông nghiệp theo Luật hợp tác xã.

Số ký hiệu: 3023/VP-KTN Ngày ban hành: 21/07/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :Tham mưu báo cáo kết quả đăng ký và tổ chức lại hoạt động hợp tác xã nông nghiệp theo Luật hợp tác xã.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3023VPKTN2016.rar