Thông tin văn bản
Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 31/08/2017

Quy định mức cho trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút lĩnh vực phát thanh truyền hình

Số ký hiệu: 26/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/08/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quy định mức cho trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút lĩnh vực phát thanh truyền hình

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2017 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 262017QDUBND2017.pdf