Thông tin văn bản
Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 01/07/2021 Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 12/NQ-HĐND Ngày ban hành: 01/07/2021
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2021 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 2. NQ SO 12-NQ-HDND CHUONG TRINH GIAM SAT - KH01.PDF