Thông tin văn bản
Công văn số 2981/VP-VHXH ngày 24/05/2019 sao gửi văn bản Quyết định số 612/QĐ-TTg về việc thành lập BCĐ Trung ương sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020
Số ký hiệu: 2981/VP-VHXH Ngày ban hành: 24/05/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: sao gửi văn bản Quyết định số 612/QĐ-TTg về việc thành lập BCĐ Trung ương sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2981VP-VHXH.rar