Thông tin văn bản
Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 09/05/2019 Công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2018
Số ký hiệu: 1042/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2018
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 1042.qd.PDF