Thông tin văn bản
Văn bản số 4261/VP-KGVX ngày 30/06/2021 sao gửi Quyết định số 1014/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập “Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”
Số ký hiệu: 4261/VP-KGVX Ngày ban hành: 30/06/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1014/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập “Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210716144347.zip