Thông tin văn bản
Báo cáo số 283/BC-UBND ngày 12/08/2019 Báo cáo Kết quả thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg và Nghị định số 157/2016/NĐ-CP; giám sát của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Số ký hiệu: 283/BC-UBND Ngày ban hành: 12/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo Kết quả thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg và Nghị định số 157/2016/NĐ-CP; giám sát của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 283.bc.signed.pdf