Thông tin văn bản
Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/05/2015

Ban hành Quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài

Số ký hiệu: 27/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/05/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2015 Người ký:
Đính kèm: 272015QDUBND2015.doc